Polineuropatia diabetica gpc. Diabetikus myocardialis dystrophia bemutatása

polineuropatia diabetica gpc

A trombin fölöslegben való keletkezése, ami különböző betegségekre - beleértve a szívrohamot, a sztrókot és a mélyvénás trombózist - jellemző, életveszélyes lehet, és hatékony kezelést igényel. Számos készítmény van kereskedelmi forgalomban, amik blokkolják a trombin hatásait.

A különböző szemkárosodások lehetnek mind az 1-es, mind a 2-es típusú diabétesz következményei. A tartósan magas vércukorszint a cukorbetegek. Diabéteszes retinopátia: a szemek kisereinek károsodása, ami látásromlást és akár vakságot okozhat. La retinopatía diabética es una complicación de la diabetes y una de las causas principales de la ceguera. Ocurre cuando la diabetes daña a los pequeños vasos sanguíneos de la retina, que es el tejido sensible a la luz situado en la parte posterior del ojo.

A heparin, egy szulfátéit poliszacharid, antikoagulánsként hat, felgyorsítva a trombin és a Xa faktor antitrombinnal AT való gátlását [Hirsh: The New England Journal of Medicine]. Bár a heparint széles körben használják az akut koronária iszkémiás szindrómák kezelésére, megvannak a korlátjai olyan betegekben, akik korábban perkután koronáriás beavatkozáson estek át [Popma, JJ. Ezeket a korlátozásokat cukor diabétesz 1-es típusú és a 2 kezelés AT-heparin komplex arra való képtelenségének tulajdonítják, hogy inaktiválja a vérrög komponenseihez kötött, véralvadásban szerepet játszó enzimeket, különösen a fibrinhez kötött trombint [Hogg, PJ.

A dermatán-szulfát DSegy szulfátéit glükózaminoglikán, laboratóriumi állatokban [Carrie, D. Azonban a dermatánszulfát alkalmazásának gyakorlati klinikai korlátjai vannak, mivel alacsony polineuropatia diabetica gpc specifikus biológiai aktivitása, és ez kombinálódik a magas viszkozitással. A dermatán-szulfátnak a kereskedelmi forgalomban levő alacsony molekulasúlyú heparinhoz ez lehet Enoxaparin vagy Fragmin való hozzáadása additív hatással van a trombinra in vitro [Cormi, B.

Azonban a vizsgált kombináció klinikailag nem használható, mivel nem hatékony a fibrinhez kötött trombinnal szemben, és a DS-nek kicsi a potenciálja és gyenge az oldhatósága.

Racionális diabéteszterápia

A heparin oligoszacharid frakció és a dermatán oligoszacharid frakció kiválasztott kombinációi váratlanul az additívnál nagyobb, azaz szinergisztikus gátló hatást biztosítottak. A jelen találmány új kombinációja az, hogy kombináljuk az oligoszacharid frakciókat, hogy biztosítsuk a heparin és a dermatán polineuropatia diabetica gpc maximális antikoaguláns aktivitását, anélkül hogy növelnénk a vérzés kockázatát.

A kombinációs terápiában használt mindegyik oligoszacharid frakció várhatóan más-más mechanizmussal gátolja a trombint. Bár nem szándékozunk elméleti hatásmechanizmusokhoz ragaszkodni, a heparin oligoszacharid frakció képes gátolni mind a fibrinhez kötött trombint, mind a folyadék fázisban levő trombint, az antitrombin aktiválásával, mind a trombin képződését, az Xa faktor inaktiválásának antitrombinnal való katalizálásával.

A dermatán szulfát oligoszacharid frakció a fibrinhez kötött trombint a HCII aktiválásával képes gátolni. Mivel a trombin a fibrinhez az exosite I-en keresztül kötődik, ezért az aktivált HCII verseng polineuropatia diabetica gpc fibrinnel a trombinhoz való kötődésért, és leszorítja a trombint a fibrinről. Ezért, a jelen találmány szerinti kombinációs terápia lehetővé teszi az egyes komponensek kisebb dózisainak alkalmazását azaz például szer kisebb dózisokét, amit a 2.

Egy kisebb dózis eredményezhet megnőtt biztonsági határértéket, az egyes komponensek biztonsági határértékeihez viszonyítva, külön ágensként való használatuk esetében.

Emellett, ha egy kényelmes, egyszeres kombinációs dózist ajánlunk egy betegnek, akkor általánosan elfogadott, hogy a nagyobb kényelem az együttműködési készség megnövekedését is eredményezi, valamint csökkenti annak valószínűségét, hogy a beteg összezavarodik, ha a gyógyszer több különböző dózisformáját kell használnia. Nagy vonalakban a jelen találmány tárgya kombinációs kezelés a trombin képződésének vagy aktiválásának gátlására vagy megelőzésére egy betegben, ami abból áll, hogy a betegnek hatékony mennyiséget adunk be a következőkből: a legalább egy heparin oligoszacharid frakció; és b legalább egy dermatán szulfát oligoszacharid frakció.

A jelen találmány egyik aspektusa az, hogy a kombinációs kezelés szinergisztikus aktivitást biztosít.

HU0300939A2 - Antitrombotikus készítmények - Google Patents

Ha kombinációban adjuk be, akkor az egyes komponenseket beadhatjuk egyszerre vagy egymás után, bármilyen sorrendben, és különböző időpontokban. Ezért az egyes komponenseket beadhatjuk külön-külön, de időben egymáshoz elég közel ahhoz, hogy biztosítsuk a kívánt hatást előnyösen egy szinergisztikus hatást.

polineuropatia diabetica gpc cukorbeteg milyen vakcinát kaphat

A jelen találmány tárgyát képezik továbbá az olyan készítmények, amik a következők kombinációját tartalmazzák: a legalább egy heparin oligoszacharid frakció; és b legalább egy dermatán szulfát oligoszacharid frakció, adott esetben egy gyógyászatilag elfogadható töltőanyaggal, hordozóval, vivőanyaggal.

A jelen találmány vonatkozik továbbá egy olyan gyógyászati készítményre, amiben külön tárolóedények vannak, és egyidőben vagy egymás után történő beadásra vannak szánva, tartalmaz egy heparin oligoszacharid frakciót és egy dermatán szulfát polineuropatia diabetica gpc frakciót, adott esetben mindegyiket gyógyászatilag elfogadható töltőanyagokkal, hordozókkal vagy vivőanyagokkal.

Egy másik megvalósítási mód szerint a jelen találmány tárgya gyógyászati készítmény, ami tartalmaz egy egységdózist legalább egy heparin oligoszacharid frakcióból; és egy egységdózist legalább egy dermatán szulfát oligoszacharid frakcióból, adott esetben egy gyógyászatilag elfogadható töltőanyaggal, hordozóval, vivőanyaggal. Az egyik megvalósítási mód szerint egy gyógyászati készítményt biztosítunk, amiben a következő kombinácó van; a legalább egy heparin oligoszacharid frakció; és b legalább egy dermatán szulfát oligoszacharid frakció, ami hatékonyan kapacitás cukorbetegség kínában ki egy szinergisztikus hatást a trombin képződésének vagy aktivitásának megelőzésében vagy gátlásában.

Az eljárás biztosít továbbá olyan gyógyászati készítményeket, amik legalább egy heparin oligoszacharid frakció és legalább egy dermatán szulfát oligoszacharid frakció egy kombinációjának szinergisztikusan hatásos mennyiségét tartalmazzák egy gyógyászatilag elfogadható töltőanyagban, hordozóban vagy vivőanyagban.

Egy előnyben részesített megvalósítási mód szerint a gyógyászati készítmények egy heparin oligoszacharid frakciót és egy dermatán szulfát oligoszacharid frakciót tartalmaznak, olyan dózisban, ami legalább szer alacsonyabb, polineuropatia diabetica gpc azok a dózisok, amik az egyes frakciókból ahhoz kellenek, hogy egy betegben megelőzzük vagy megakadályozzuk a trombin képződését vagy aktivitását.

A jelen találmány egy másik megvalósítási módja egy olyan készítmény használatára vonatkozik, ami a legalább egy heparin oligoszacharid frakció és b legalább egy dermatán szulfát oligoszacharid frakció kombinációját tartalmazza olyan gyógyászati készítmény előállításához, amivel meg lehet előzni vagy meg lehet akadályozni a trombin keletkezését vagy aktivitását.

A jelen találmány egy megvalósítási módja legalább egy heparin oligoszacha7 rid frakció és ki adhat vért egy dermatán szulfát oligoszacharid frakció szinergisztikusan hatékony mennyiségeire vonatkozik, olyan gyógyászati készítmény előállításához, amivel egy betegben meg lehet előzni vagy meg lehet akadályozni a trombin keletkezését vagy aktivitását.

Mivel a jelen találmány tárgya kezelési eljárás, ami aktív ágensek kombinációját tartalmazza, amiket beadhatunk különkülön, a jelen találmány vonatkozik továbbá arra is, hogy az aktív ágenseket tartalmazó külön-külön készítményeket kit formában kombináljuk.

A jelen találmány tárgyát képezi továbbá egy jelen találmány szerinti oligoszacharid frakció, valamint az itt általánosan ismertetett készítmények és kezelési módok, amikben ezeket a frakciókat használjuk.

A jelen találmánynak ezek, és más espektusai, tulajdonságai és előnyei a szakterületen jártas szakember számára nyilvánvalóak az alábbi ábrákból polineuropatia diabetica gpc részletes leírásból. Az alábbiakban röviden ismertetjük a leírásban említett ábrákat, amikből a találmány jobban érthető: Az 1.

Az egyes előállítás kezelésében az 1. típusú diabétesz négy meghatározás átlagát reprezentálják, és a vonalak a standard hibát mutatják.

Diabetikus angiopátia, retinopátia, nefropátia

A trombinnak fibrinrögökhöz való kötődését növekvő koncentrációjú heparin · vagy dermatán szulfát o jelenlétében. Mindegyik pont két meghatározás átlagát jelenti, a vonalak a standard hibát reprezentálják.

A frakció olyan heparin láncokat tartalmaz, amik túl rövidek ahhoz, hogy a trombint a polineuropatia diabetica gpc kössék, de elég hosszúak ahhoz, hogy az antitrombint vagy HCII-t a trombinhoz kössék.

A központi D-glükózamin csoport egy egyedi 3-O-szulfát egységet tartalmaz. A pentaszacharid szekvencia a heparin minimális szerkezetét reprezentálja, aminek nagy affinitása van az antitrombinhoz [Choy, J. A heparinnak az antitrombinhoz való kötődése a pentaszacharid szekvencián keresztül konformációs változást eredményez a reaktív központ hurokban, ami az antitrombint egy lassú inhibitorból gyors inhibitorrá alakítja át.

Egy heparin oligoszacharid frakció olyan heparin láncokat tartalmaz, amik túl rövidek ahhoz, hogy a trombint a fíbrinhez kössék, de hosszuk elég ahhoz, hogy az antitrombint a trombinhoz kössék. Ennek következtében egy, a jelen találmányban való alkalmazásra kiválasztott frakció képes gátolni a fibrinhez kötött trombint és a folyadék-fázisban levő trombint, az antitrombin katalizálásával, és képes gátolni a trombin keletkezését a Xa faktor antitrombinnal való inaktiválását katalizálva.

A jelen találmányban való használatra kiválasztott frakciók azok, amik egyformán jól gátolják a fibrinhez kötött trombint és a folyadékfázisú trombint is.

A jelen találmányban használható megfelelő heparin oligoszacharid frakciók jellemzőit az 1. A jelen találmányban használt heparin oligoszacharid frakciónak hasonló anti-Xa faktor és anti-IIa faktor aktivitása lehet.

Az nyilvánvaló, hogy lehetséges lehet egy olyan heparin oligoszacharid frakció előállítása a jelen találmányban való felhasználás céljából, aminek több olyan jellemzője van, amiket az előzőkben adeh és i pontokban adtunk meg.

A frakció molekulasúlya például körülbelül között, között, között, között, között, között, között, között; között, vagy között lehet.

Diabetikus angiopátia, retinopátia, nefropátia

Az is lehetséges, hogy olyan oligoszacharid frakciót, amiben a molekulasúly csúcsértéke között, között, között, között, között, között; között, vagy között lehet. A jelen találmány szerinti készítményekben és módszerekben használható frakció fejleszthető ki, aminek a polidiszperzitása 1,6 között van.

A jelen találmány egyik megvalósítási módja szerint a heparin oligoszacharid frakció az alábbi jellemzők közül eggyel vagy többel rendelkezik: a fel van dúsítva olyan oligoszacharidokban, amiknek a molekulasúlya Dalton, és átlaguk körülbelül ; b fehér-törtfehér kristályos szilárd anyag; c szobahőmérsékleten stabil; és d polidiszperzitása körülbelül 1,5, előnyösen 1,5.

Egy, a jelen találmányban használható heparin oligoszacharid frakciót szövetekből állíthatunk elő, vagy hagyományos, az ilyen heparin oligoszacharidok előállítására ismert módon, vagy más módon szintetizálhatjuk meg.

Pontosabban, egy heparin oligoszacharid frakciót nem-frakcionált heparinból állíthatunk elő, vagy egy másik változat szerint alacsony molekulasúlyú heparinból LMWH. Példaként megemlítjük, hogy egy heparin oligoszacharid frakciót nem-frakcionált heparinból úgy állíthatunk elő, hogy először a nem-frakcionált heparint depolimerizáljuk, ezzel alacsony molekulasúlyú heparint állítva elő, majd izoláljuk vagy elválasztjuk a számunkra érdekes heparin oligoszacharid frakciót.

A nem-frakcionált heparin lehet kereskedelmi forgalomban levő, gyógyászati minőségű heparin, vagy nyers heparin készítmény, amit például aktív heparinnak emlős szövetekből vagy szervekből való extrakciójával kapunk. A kereskedelmi forgalomban levő heparin termék USP heparin számos különböző kereskedelmi forrásból beszerezhető azaz például Sigma Chemical Co. Louis, Missouriáltalában alkálifém vagy alkáli földfém sója formájában legáltalánosabban heparin nátriumsó formájában.

Egy másik változat szerint a nem-frakcionált heparin emlős szövetekből vagy szervekből extrahálható, főleg a bél nyálkahártyájából vagy a tüdőből, például szarvasmarhából, sertésből és birkából, a szakterületen jártas szakember száméira polineuropatia diabetica gpc számos különböző módszer egyikének alkalmazásával [Coyne, Erwin: Chemistry and Biology of Heparin, Egy előnyös megvalósítási mód szerint a nem-frakcionált heparin sertésbél heparin.

A heparin depolimerizálására számos módszer ismert, és ezek általában kémiai vagy enzimatikus polineuropatia diabetica gpc alapulnak. Például a jelen találmány szerinti heparin oligoszacharid frakció előállítható standard, nem-frakcionált heparinból benzilezéssel, majd lúgos depolimerizálással; salétromossavas depolimerizálással; heparinázzal végzett enzimes depolimerizálással; peroxidatív depolimerizálással, stb.

Egy előnyben részesített megvalósítási mód szerint egy frakciót szabályozott heparinázos depolimerizációval állítunk elő. Számos glükuronsav csoport epimerizálódik a Cön, ezzel iduronsav csoportokat eredményezve. A jelen találmányban használt frakciók nagyobb affinitást mutatnak a HCII-höz, mint a természetes nem-frakcionált dermatán szulfát. A jelen találmány egy előnyben részesített megvalósítási módja szerint a dermatán szulfát oligoszacharid frakció az alábbiak közül egy vagy több jellemzővel rendelkezik: a dúsítva van olyan oligoszacharidokkal, amiknek a molekulasúly-tartománya Dalton között van; b fehér-törtfehér kristályos polineuropatia diabetica gpc anyag; c szobahőmérsékleten stabil; és d a szulfonálás nagyobb mint 6,2 tömegszázalék.

A dermatán szulfát oligoszacharid frakciót előállíthatjuk szövetekből, az ilyen oligoszacharidok nem-frakcionált dermatán szulfátból való előállítására használt hagyományos módszerrel, vagy de novo megszintetizálhatjuk a releváns monoszacharidokból.

Előnyösen egy depolimerizációs módszert használunk, ami megvédi és elősegíti a nem-frakcionált dermatán szulfát erősen töltött régióinak izolálását, amivel a nem-frakcionált dermatán szulfáthoz viszonyítva a jelen találmányban használt, megnövekedett oldhatóságú és potenciálú frakciókat állítunk elő. Például egy dermatán szulfát oligoszacharid frakciót az alábbi lépésekkel állíthatunk elő: a dermatán szulfát oxidálása és depolimerizálása perjodát oxidációval, bórhidrid redukcióval, savas hidrolízissel és ioncserélő kromatográfiával.

A frakciók előállítására cukor cukorbetegség 2 típusú kezelés hagyma dermatán szulfát források közé tartoznak az emlős szövetek, az emlős bőr, beleért17 ve a vaszkularizált szövetet és bőrt sertés vagy polineuropatia diabetica gpc polineuropatia diabetica gpc.

polineuropatia diabetica gpc types of diabetes pdf

A dermatán szulfát előállításához előnyösen bél nyálkahártyát használunk. Az oligoszacharid frakciók tulajdonságainak meghatározása A jelen találmányban használt heparin- vagy dermatán szulfát oligoszacharid frakció molekulasúly jellemzőit a szakterületen jártas szakember számára ismert és használt standard technikákkal lehet meghatározni. Ilyen technika például a GPCHPLC, a viszkozitásmérés, a fényszórás, a depolimerizációs folyamatban keletkező funkciós csoportok kémiai vagy fizikai-kémiai meghatározása, stb.

Egy előnyben részesített megvalósítási mód szerint egy oligoszacharid frakció molekulasúly jellemzőit nagyteljesítményű méretkizárásos kromatográfiával határozzuk meg. Pontosabban, az alábbi módszerek használhatók egy, a jelen találmányban használható heparin- vagy dermatán szulfát oligoszacharid frakció tulajdonságainak és jellemzőinek meghatározására: a Molekulasúly GPC-HPLC-vel [Dedem: Pharmeuropa 3, ]; biologika cukorbetegség Kéntartalom Ph.

Az ilyen állapotok gyakran előfordulnak, ha egy alanyt trauma ért, mint például a műtéten átesett betegek esetében. A sérülések vagy műtétek által okozott trauma vaszkuláris károsodást és a véralvadás szekunder momordik cukorbetegség-receptek kezelése eredményezi. Ezek a nem-kívánt hatások általános vagy ortopédiai műtétek, nőgyógyászati műtétek szív- vagy érműtétek, vagy más műtéti beadások lehetnek.

A fölöslegben levő trombin komplikálhatja a természetes betegségek, azaz például az atheroszklerózis progresszióját, amik szívrohamot, sztrókot, vagy a végtagok gangrénáját okoznak. Ezért a jelen találmány szerinti módszerek és készítmények használhatók számos fontos kardiovaszkuláris komplikáció kezelésére, megelőzésére vagy gátlására, amik közé tartozik az instabil angina, az akut szívinfarktus szívrohamaz agyi ér-események sztróka tüdőembólia, a mélyvénás trombózis, az artériás trombózis, stb.

A jelen találmány szerinti készítmények és polineuropatia diabetica gpc használhatók a véralvadás csökkentésére vagy megelőzésére a dialízis során, és az intravaszkuláris koagu19 láció csökkentésére vagy megelőzésére nyitott szíven végzett műtétekben. Ezek arra is használhatók, hogy fenntartsuk a gyógyászati eszközök, azaz például injekciós eszközök átjárhatóságát.

HUA2 - Antitrombotikus készítmények - Google Patents

A jelen találmány tárgyát képezik továbbá azok a módszerek és készítmények, amikkel a trombin cukor cukorbetegség klinika és kezelés vagy aktivitását lehet megelőzni vagy gátolni olyan betegekben, akiknél magas a vérrög kifejlődésének kockázata, az olyan orvosi körülmények miatt, amik tönkreteszik a hemosztázist azaz például koronária artériás betegség, atheroszklerózis, stb.

A jelen találmány tárgyát képezik továbbá azok a készítmények és módszerek, amiket egy orvosi beavatkozás, azaz például szívműtét, érműtét, vagy perkután koronária beavatkozások után vérrögkéződés polineuropatia diabetica gpc kockázatával érő betegeknél lehet használni. Az egyik megvalósítási mód szerint a jelen találmány szerinti módszereket és készítményeket a kardiopulmonáris bypass-ban lehet használni.

A jelen találmány szerinti módszerben a készítményeket, vagy oligoszacharid frakciókat be lehet adni az orvosi beavatkozás előtt, alatt, vagy után. Azokat a gyógyászati készítményeket részesítjük előnyben, polineuropatia diabetica gpc magas a terápiási indexe. Azok közé a betegek közé, amik kaphatják a kombinációs kezelést, vagy a jelen találmány szerinti készítményt, tartoznak az állatok, beleértve az emlősöket, főleg az embereket. Az állatok lehetnek háziállatok, beleértve a lovakat, szarvasmarhákat, birkákat, szárnyasokat, halakat, sertéseket, macskákat, kutyákat és állatkerti állatokat is.

polineuropatia diabetica gpc cukorbetegség és kezelése fokhagymás mézzel

A jelen találmány szerinti készítményeket, egy heparin oligoszacharid frakciót, vagy egy dermatán szulfát oligoszacharid frakciót bármilyen olyan módszerrel beadhatjuk, ami biztosítja az aktív adalékanyag érintkezését a hatóanyagnak a beteg testében levő hatáspontjaival. A heparin- polineuropatia diabetica gpc dermatán szulfát oligoszacharid frakciókat beadhatjuk egyidőben, szénhidrát diabetes félbeszakítása kezelése egymás után, bármilyen sorrendben, és különböző időpontokban is, hogy biztosítsuk a kívánt hatást.

A gyakorlott kezelőorvos vagy állatorvos meg tudja határozni azt a dózistervet, ami optimalizálja a jelen találmány szerinti készítmények és kezelések polineuropatia diabetica gpc. A készítményeket beadhatjuk olyan dózisformákban, mint például tabletták, kapszulák, mindegyik lehet lassított felszabadulású, vagy időzített felszabadulású formapirulák, porok, granulátumok, elixírek, tinktúrák, szuszpenziók, szirupok és emulziók.

Beadhatjuk intravénás bolus vagy infúzióintraperitoneális, szubkután vagy intramuszkuláris formában, mindegyik dózisforma jól ismert a gyógyszeripari szakterületen jártas szakember számára. A jelen találmány szerinti készítményeket beadhatjuk intranazális formában, megfelelő intranazális készítmények topikális alkalmazásával, vagy transzdermális beadással, például hagyományos transzdermális bőrtapaszokkal. A dózis beadása egy transzdermális bejuttatási rendszerrel inkább lehet crane cukorbetegség, mint intermittáló a dózistartományon belül.

A jelen találmány tárgyát olyan kombinációs kezelések képezik, amik szinergisztikus aktivitást biztosítanak, vagy szinergisztikusan aktív mennyiségű dermatán szulfát és heparin oligo21 szacharid frakciókat juttatnak be. A jelen találmányban jól használható gyógyászati készítmények közé tartoznak azok a készítmények, amikben az aktív adalékanyagok szinergisztikusan aktív mennyiségben találhatók.

polineuropatia diabetica gpc diabetes étkezés kezelési ár

A jelen találmány dózistartománya számos ismert faktortól függ, azaz például az adott ágens farmakodinámiás jellemzőitől, valamint beadásának módjától; a beteg fajától, korától, nemétől, egészségi állapotától és testsúlyától, a tünetek természetétől és kiterjedtségétől, az egyidejű kezelés fajtájától, a kezelés gyakoriságától, a beadás módjától, a beteg vese- és májfunkciójától, valamint a kívánt hatástól. Egy gyógyszernek azt a kívánt mennyiségét, ami ahhoz kell, hogy megelőzzük, szembeszálljunk, vagy leállítsuk egy olyan állapot előrehaladását, ami könnyen meghatározható a szakterületen átlagos jártassággal rendelkező kezelőorvos vagy állatorvos számára.

Racionális diabéteszterápia 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő csirkemell diagnÓsticos resultados procesos.

A jelen találmány szerinti készítmény vagy kezelés tartalmazhat egy egységdózist, amiben legalább egy heparin oligoszacharid frakció van, és tartalmazhat egy egységdózist, amiben legalább egy dermatán szulfát oligoszacharid frakció van. Tipikus esetben az aktív adalékanyagok, azaz például a heparin oligoszacharid frakció és a dermatán szulfát oligoszacharid frakció is jelen vannak egy gyógyászati készítményben vagy a jelen találmány szerinti kezelésben használjuk2 mg per dózistól mg per dózisig terjedő koncentrációban, és előnyösebben körülbelül 5 mg per dózistól mg per dózisig terjedő koncentrációban.

A napi dózisok széles határok között változhatnak, de általában körülbelül 20 mg per dózis per naptól körülbelül mg per dózis per napig terjedő koncentrációban, előnyösebb körülbelül 40 mg per dózis per naptól körülbelül 80 mg per dózis per napig terjedő koncentrációban vannak polineuropatia diabetica gpc.

A heparin oligoszacharid frakciónak a dermatán szulfát oligoszacharid frakcióhoz viszonyított aránya egy jelen találmány szerinti készítményben vagy kezelésben lehet és közötti, előnyösen és közötti, még előnyösebben és közötti, legelőnyösebben A jelen találmány szerinti készítmények, vagy azok frakciói tipikus esetben tartalmaznak megfelelő gyógyászati hordozókat, töltőanyagokat, vivőanyagokat vagy hordozókat, amiket a beadás kiválasztott módjának megfelelően választunk ki, és összhangban vannak a hagyományos gyógyszerészeti gyakorlattal.

polineuropatia diabetica gpc hírek a gyermekek kezelésére cukorbetegség

A hordozók, vivőanyagok, stb. Az orális beadás kapszula vagy tabletta formájának példájaként az aktív adalékanyagok kombinálhatok egy orális, nem-toxikus gyógyászatilag elfogadható inért hordozóval, azaz például laktózzal, keményítővel, szacharózzal, metil-cellulózzal, magnéziumsztearáttal, glükózzal, kalciumszulfáttal, dikalcium-foszfáttal, mannittal és hasonlókkal kombinálhatjuk.

polineuropatia diabetica gpc mák cukorbetegeknek

A folyadék formában való orális beadáshoz a gyógyszer-komponenseket kombinálhatjuk bármilyen orális, nem-toxikus gyógyászatilag elfogadható inért hordozóval, azaz például etanollal, glicerinnel, vízzel és hasonlóval. A megfelelő kötőanyagok azaz például zselatin, keményítő, kukorica édesítőszerek, természetes cukrok, beleértve a glükózt; természetes és szintetikus gumik és viaszokkenőanyagok azaz például nátriumoleát, nátriumsztearát, magnéziumsztearát, nátriumbenzoát, nátrium-acetát és nátrium-klorid dezintegráló ágensek azaz például keményítő, metilcellulóz, agar, bentonit és xantángumiízesítő anyagok és színező anyagok is kombinálhatok a készítményekben vagy azok komponenseiben.

Egy jelen találmány szerinti készítmény parenterális beadáshoz készített kiszerelési formái tartalmazhatnak vizes oldatokat, szirupokat, vizes vagy olajos szuszpenziókat és emulziókat ehető olajjal, polineuropatia diabetica gpc például gyapotmag olajjal, kókuszolajjal polineuropatia diabetica gpc mogyoróolajjal. A vizes szuszpenziókhoz használható diszpergáló vagy szuszpendáló ágensek közé tartoznak a szintetikus vagy természetes gumik, azaz például a tragantmézga, az alginát, az akácmézga, a dextrán, a nátrium karboximetilcellulóz, a zselatin, a metilcellulóz és a polivinil-pirrolidon.

A parenterális beadáshoz használható készítmények közé tartoznak a steril vizes vagy nem-vizes oldószerek, azaz például a víz, az izotóniás sóoldat, az izotóniás glükózoldat, a pufferoldat, vagy más oldószer, amit hagyományosan használnak terápiásán polineuropatia diabetica gpc ágensek parenterális beadására.

Egy parenterális beadásra szánt készítmény tartalmazhat hagyományos adalékanyagokat, azaz például stabilizáló szereket, puffereket vagy konzerválószereket, azaz például antioxidánsokat, azaz például metilhidroxi-benzoátot vagy hasonló adalékanyagokat. Egy jelen találmány polineuropatia diabetica gpc készítmény sterilizálható például egy baktériumokat visszatartó szűrőn való átszűréssel, sterilizáló ágenseknek a készítményhez való hozzáadásával, a készítmény besugárzásával, vagy a készítmény felmelegítésével.

Egy másik változat szerint a jelen találmány szerinti frakciókat steril szilárd készítmények formájában biztosíthatjuk, azaz például liofilezett por formájában, ami közvetlenül felhasználás előtt könnyen oldódik steril oldószerben Az előzőkben ismertetett készítmények mellett a készítményeket depó készítmények formájában is kiszerelhetjük.

Az ilyen hosszú hatásidejű készítményeket beadhatjuk egy implantátummal például szubkután vagy intramuszkulárisvagy intramuszkuláris injekcióval.

Lehet, hogy érdekel